คุณสมบัติสถานี
รายละเอียดสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ


IDTEMPERATUREHUMIDITYWIND SPEEDWIND DIRECTIONSOLAR RADIATIONRAIN COLLECTORBAROMETRIC PRESSORCAMERAFIRMWAREMAIN BOARDGSM PROVINDE
960900-001V2.202CAIS
960602-001V2.202BDTAC
960200-001V2.202BAIS
950108-001V2.202BDTAC
940918-001V2.202BDTAC
940710-001V2.202BAIS
940110-001V2.202CDTAC
770403-001V2.172BAIS
670402-001V1.31BDTAC
670312-001V1.31BDTAC
640505-001V1.31BDTAC
540702-001V1.31BDTAC
540118-001V1.31BDTAC
530904-001V2.132AAIS
530903-001V2.132AAIS
530902-001V2.212BAIS
530901-001V2.202BAIS
530900-001V2.212BAIS
530809-001V2.012BDTAC
530808-001V2.112AAIS
530807-002V2.112AAIS
530807-001V2.012BAIS
530806-001V2.112AAIS
530805-001V2.112AAIS
530804-002V2.202BAIS
530804-001V2.72BAIS
530803-001V2.112AAIS
530802-008V2.202BAIS
530802-007V2.202BAIS
530802-006V2.202BAIS
530802-005V2.252BAIS
530802-004V2.252BAIS
530802-003V2.262BAIS
530802-002V2.272CAIS
530802-001V2.262BAIS
530801-002V2.202BAIS
530801-001V2.012AAIS
530711-001V2.202BAIS
530710-001V2.252BAIS
530709-001V2.252BAIS
530708-001V2.252BAIS
530707-001V2.252BAIS
530706-001V2.252BAIS
530705-001V2.252BAIS
530704-002V2.252BAIS
530704-001V2.252BAIS
530703-001V2.252BAIS
530702-001V2.252BAIS
530701-002V2.252BAIS
530701-001V2.252BAIS
530604-001V2.212BAIS
530603-001V2.212BAIS
530601-001V2.242BAIS
530600-001V2.242BAIS
530504-001V2.202BAIS
530503-001V2.202BAIS
530502-001V2.202BAIS
530501-001V2.232BAIS
530500-001V2.232BAIS
530406-001V2.212BAIS
530405-002V2.242BAIS
530405-001V2.222BAIS
530404-001V2.202BAIS
530403-001V2.202BAIS
530402-001V2.202BAIS
530401-001V2.222BAIS
530400-001V2.202BAIS
530308-001V2.112AAIS
530306-001V2.212BAIS
530305-001V2.012AAIS
530304-001V2112AAIS
530303-002V2.212BAIS
530303-001V2.72BAIS
530301-002V2.112AAIS
530301-001V2.112BAIS
530205-001V2.162AAIS
530204-001V2.202BAIS
530203-001V2.252BAIS
530202-002V2.252BAIS
530202-001V2.252BAIS
530201-001V2.232BAIS
530200-001V2.252BAIS
530116-001V2.202BAIS
530115-001V2.232BAIS
530114-001V2.232BAIS
530113-001V2.112AAIS
530112-001V2.112AAIS
530110-001V1.31BAIS
530108-001V2.112AAIS
530107-001V2.232BAIS
530106-001V2.252BAIS
530105-001V2.232BAIS
530104-001V2.232BAIS
530102-001V2.202BAIS
530100-001V2.252BAIS
520202-001V2.202BDTAC
500513-001V2.252BDTAC
302101-001V1.41BDTAC
104700-001V2.212CAIS
103001-001V2.202BDTAC
101702-001V1.02AAIS
100704-001V2.212BAIS
100200-001V2.002ATRUE
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.