ภาพถ่ายดาวเทียม

SATELLITE IMAGERY

Daily 3D Virtual Cloud Animation in Europe

Perspective from South-West
Perspective from South
Perspective from South-East
Perspective from Top
NOTE : Left column is from Thai Meteorological Satellite Receiving Section, and right column is from South-East Asia (Kochi University, Japan) Cooperation between Meteorological Satellite Receiving Section and Marine Meteorological Center, Thai Meteorological Department

The Cloud animations are created by using Virtual Cloud 3D software which is programming by Mr.Somporn Chuai-Aree,

updated by Marine Meteorological Center

Regional Images

Southeast Indian Ocean and Australia Images

Satellite Analyses

Hemispheric Images

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.