ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 530802-003

สถานที่ติดตั้ง
น้ำตกแม่พูล อบต.แม่พูล
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 17.72918
Longtitude: E 99.97799

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
08/07/2009

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน
ความกดอากาศ
กล้องถ่ายภาพ

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.2B Firmware: V2.26

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By AIS

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:530802-003
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.