ข้อมูลสถานี
เลือกสถานี:


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
ID: 540118-001

สถานที่ติดตั้ง
เทศบาลตำบลช่อแฮ
ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ตำแหน่งทาง GPS
Latitude: N 18.08880
Longtitude: E 100.21100

ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อ
13/02/2007

ข้อมูลที่สามารถตรวจวัดได้
อุณหภูมิอากาศ
ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็วลม
ทิศทางลม
พลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณน้ำฝน

แบบรุ่นของสถานี
Nakhonthai Automatic Weather Station I
Data Loger: Rev.1B Firmware: V1.3

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
GSM GPRS/SMS By DTAC

Map loading...
ภาพถ่ายสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID:540118-001
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.