แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:35:00 24/04/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 36.23 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 30.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 37.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 49.7 %RH
ความเร็วลม 12.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80.1 %RH
ทิศทางลม 175° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 864 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 795 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.23 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.44 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.