แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 100704-001
GPS: 13.741 N,100.54799 E,Alt:22.8 m.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:00:00 25/06/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.32 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 28 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 69.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.8 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 75 %RH
ทิศทางลม 276° W พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 211 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 211 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1006.1 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.42 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.