แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 500513-001
GPS: 18.96415 N,99.22565 E,Alt:444 m.
ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:05:00 19/03/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.56 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 18.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.3 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 368 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 368 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.55 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 7.17 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.ประมวลภาพถ่ายอัตโนมัติ

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.