แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530100-001
GPS: 17.617621 N,100.095099 E,Alt:75 m.
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:00:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.14 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 93.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 89.5 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.9 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 94 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 94 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.9 mm.
ความกดอากาศ 1000.64 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 6.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 65.5 mm.
แบตเตอรี 12.59 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 12.8 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.