แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:00:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.46 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 78.6 %RH
ความเร็วลม 5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80.7 %RH
ทิศทางลม 252° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 147 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 82 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1002.26 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.9 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 86.9 mm.
แบตเตอรี 12.7 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 9.9 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.