แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530104-001
GPS: 17.591295 N,100.12838 E,Alt:57 m.
ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 18:10:00 13/07/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.93 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 56.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 71.4 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1267 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 35 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 998.64 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.4 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 12 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 32.9 mm.
แบตเตอรี 8.94 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 12 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.