แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530106-001
GPS: 17.54945 N,100.099113 E,Alt:65 m.
ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:25:00 19/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.27 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 72.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 70.9 %RH
ความเร็วลม 4.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.4 %RH
ทิศทางลม 315° NW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 803 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 803 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1009.48 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 84.7 mm.
แบตเตอรี 14.23 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.