แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:55:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.97 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 27.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 83.9 %RH
ความเร็วลม 6.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.8 %RH
ทิศทางลม 169° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 219 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 72 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1004.23 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 82.4 mm.
แบตเตอรี 13.04 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 11.4 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.