แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:25:00 29/08/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.38 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 73.1 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.8 %RH
ทิศทางลม 199° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 774 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 572 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.68 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.6 mm.
แบตเตอรี 14.43 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.