แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530107-001
GPS: 17.568682 N,100.136909 E,Alt:68 m.
ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:20:00 19/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.36 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 75.9 %RH
ความเร็วลม 2.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.3 %RH
ทิศทางลม 344° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 766 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 766 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1012.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 56.4 mm.
แบตเตอรี 13.76 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.