แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:05:00 22/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.74 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 57.7 %RH
ความเร็วลม 3.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.9 %RH
ทิศทางลม 249° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1065 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 623 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1016 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.9 mm.
แบตเตอรี 13.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.