แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:35:00 18/01/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.98 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 38.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 38.4 %RH
ความเร็วลม 0.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.6 %RH
ทิศทางลม 343° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 767 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 605 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1020.61 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.