แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530112-001
GPS: 17.67833 N,100.23186 E,Alt:79 m.
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:20:00 25/05/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.17 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 90.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 84.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.7 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 36 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 36 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 2.7 mm.
ความกดอากาศ 1018.04 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 4.2 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 7.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 7.5 mm.
แบตเตอรี 12.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.