แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530114-001
GPS: 17.663793 N,100.297539 E,Alt:70 m.
ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:05:00 08/05/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 37.91 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 39.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 41.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 36.8 %RH
ความเร็วลม 4.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.1 %RH
ทิศทางลม 252° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 856 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 224 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 999.96 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 8.31 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.