แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530116-001
GPS: 17.717461 N,100.210808 E,Alt:90 m.
ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:10:00 23/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.3 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 56.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 53.9 %RH
ความเร็วลม 0.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 92.4 %RH
ทิศทางลม 350° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 882 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 69 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.15 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.27 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.