แสดงข้อมูลตรวจวัด



สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 18:40:00 17/12/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.09 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 42.3 %RH
ความเร็วลม 1.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.5 %RH
ทิศทางลม 50° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 767 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1070.21 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.97 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.