แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530200-001
GPS: 17.486599 N,100.105347 E,Alt:65 m.
อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:40:00 16/11/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.54 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 66.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 54.2 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 99.2 %RH
ทิศทางลม 240° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 915 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 60 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1070.28 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.49 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.