แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530201-001
GPS: 17.479677 N,100.124687 E,Alt:74 m.
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:00:00 24/05/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.07 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 69.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.9 %RH
ความเร็วลม 1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 74.6 %RH
ทิศทางลม 227° SW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 908 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 819 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1096.1 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.