แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-001
GPS: 17.45376 N,100.13826 E,Alt:65 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:05:00 03/01/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.57 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 18.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 37.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 37.8 %RH
ความเร็วลม 2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 84.9 %RH
ทิศทางลม 148° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 762 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 751 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1012.62 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.35 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.