แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-002
GPS: 17.45022 N,100.146072 E,Alt:68 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 21:00:00 23/08/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.92 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 27.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 86.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 62.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89.9 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 985 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1001.86 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.04 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.