แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530202-002
GPS: 17.45022 N,100.146072 E,Alt:68 m.
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:15:00 07/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 19.12 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 22.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 61.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 49.9 %RH
ความเร็วลม 3.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 61.2 %RH
ทิศทางลม 53° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1017.81 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.87 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.