แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 07:25:00 04/07/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.41 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 85.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 85.3 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.3 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 62 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 62 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1006.65 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.