แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:25:00 19/10/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.63 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 75.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 75.7 %RH
ความเร็วลม 4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.3 %RH
ทิศทางลม 220° SW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 917 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 917 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1053.9 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 17.3 mm.
แบตเตอรี 14.43 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.2 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.