แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530203-001
GPS: 17.419905 N,100.124779 E,Alt:58 m.
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:00:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.33 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 74.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 72.6 %RH
ความเร็วลม 3.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 75.4 %RH
ทิศทางลม 359° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 233 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 71 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1053.86 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 10.5 mm.
แบตเตอรี 12.69 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 3.6 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.