แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:45:00 27/07/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.72 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 27.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 81.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 74.7 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97.3 %RH
ทิศทางลม 203° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 701 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 264 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 997.74 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 17.1 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 64.5 mm.
แบตเตอรี 13.79 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 20 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.