แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530204-001
GPS: 17.457785 N,100.220108 E,Alt:52 m.
ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 08:20:00 21/09/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.15 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 87.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 87.5 %RH
ความเร็วลม 2.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.6 %RH
ทิศทางลม 101° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 245 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 190 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1004.44 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.8 mm.
แบตเตอรี 13.36 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.