แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530301-001
GPS: 17.78311 N,100.36637 E,Alt:130 m.
ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:50:00 22/11/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.58 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 19 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 42.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 41.2 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 81.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 793 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 45 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.97 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 8.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.