แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-001
GPS: 17.7267 N,100.39548 E,Alt:88 m.
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:30:00 06/01/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.06 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 15.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.1 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 45.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 45.2 %RH
ความเร็วลม 0.7 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.2 %RH
ทิศทางลม 64° ENE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 746 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 725 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 987.93 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.