แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530303-002
GPS: 17.6929 N,100.559 E,Alt:257.1 m.
ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:40:00 27/07/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.28 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 75.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 75.8 %RH
ความเร็วลม 2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 98.4 %RH
ทิศทางลม 266° W พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด - W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ - W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1030.76 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 28.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 77.6 mm.
แบตเตอรี 13.55 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 8.6 mm.ประมวลภาพถ่ายอัตโนมัติ

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.