แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:05:00 25/06/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.73 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 66.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 66.8 %RH
ความเร็วลม 4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.4 %RH
ทิศทางลม 307° NW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 880 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 880 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.25 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.