แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530306-001
GPS: 17.945253 N,100.631439 E,Alt:205 m.
ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:30:00 30/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.71 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 50.5 %RH
ความเร็วลม 5.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 76.5 %RH
ทิศทางลม 220° SW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1004 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 1004 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.52 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.