แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530401-001
GPS: 17.705978 N,100.642433 E,Alt:167.3 m.
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:40:00 21/11/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.88 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 17.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 51.4 %RH
ความเร็วลม 0.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.6 %RH
ทิศทางลม 317° NW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 806 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 109 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.02 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 6.77 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.