แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530405-001
GPS: 17.581036 N,100.680016 E,Alt:294 m.
ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:05:00 29/04/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.02 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 38.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 68.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 41.3 %RH
ความเร็วลม 15.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.9 %RH
ทิศทางลม 340° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 843 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 77 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1003.42 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 9.18 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.