แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530405-002
GPS: 17.6161 N,100.70371 E,Alt:426 m.
ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:00:00 21/10/2013

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.14 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.4 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.8 %RH
ทิศทางลม 329° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1080 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 57 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1051.78 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 6.7 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 6.7 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 6.7 mm.
แบตเตอรี 13.54 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.