แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530501-001
GPS: 18.01165 N,100.885651 E,Alt:240 m.
ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 01:20:00 08/05/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.3 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง NAN °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.06 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 3.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 3.2 mm.
แบตเตอรี 10.46 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.