แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530502-001
GPS: 17.969879 N,100.865967 E,Alt:229 m.
ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:15:00 23/12/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 13.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 12.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 28.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 44.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 38.2 %RH
ความเร็วลม 4.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89.9 %RH
ทิศทางลม 62° ENE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 734 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 45 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1012.74 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 6.5 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.