แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530503-001
GPS: 17.897945 N,100.820877 E,Alt:200 m.
ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:05:00 06/01/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.18 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 15 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 11.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 30.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 28.2 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 89.9 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 765 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 174 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.43 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.