แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530702-001
GPS: 17.379358 N,100.087799 E,Alt:58 m.
ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:45:00 01/10/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.89 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 83.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.6 %RH
ความเร็วลม 15.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85.2 %RH
ทิศทางลม 32° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 963 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 14 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.57 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.3 mm.
แบตเตอรี 10.51 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.