แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530703-001
GPS: 17.353065 N,100.050407 E,Alt:56 m.
ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 05:55:00 07/02/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 20.26 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 20.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 12.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 22.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 62 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 54.3 %RH
ความเร็วลม 4.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 62 %RH
ทิศทางลม 13° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1016.83 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.94 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.