แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530704-001
GPS: 17.427473 N,100.073181 E,Alt:56 m.
ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:15:00 24/11/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.67 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 33.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 18.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 38.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 37.2 %RH
ความเร็วลม 2.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 45.6 %RH
ทิศทางลม 320° NW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 850 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 113 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.18 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 5.73 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.