แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:25:00 28/01/2020

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.88 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 13.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 13.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 48.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 48.5 %RH
ความเร็วลม 2.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.9 %RH
ทิศทางลม 97° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 497 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 497 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.38 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.