แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:40:00 16/11/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 35.21 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 50.8 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86.7 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 825 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 142 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1014.28 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.