แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:55:00 23/09/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.38 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 60.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 60.4 %RH
ความเร็วลม 5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.7 %RH
ทิศทางลม 108° ESE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 750 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 750 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.11 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 7.88 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.