แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-001
GPS: 17.65497 N,100.03657 E,Alt:0 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:10:00 25/05/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.36 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 84 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 83.4 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 84.1 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 24 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 24 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.21 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.99 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.