แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:45:00 16/11/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.8 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 47.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.7 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 840 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 43 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.65 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.36 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.