แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:20:00 28/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.48 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 49.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 72.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 842 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 617 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1009.11 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 12.8 mm.
แบตเตอรี 14.39 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 12.8 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.