แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:00:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 26.33 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 57.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 57.1 %RH
ความเร็วลม 1.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 61.2 %RH
ทิศทางลม 254° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 128 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 128 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.6 mm.
ความกดอากาศ 999.17 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 1.8 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 3.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 67.9 mm.
แบตเตอรี 13.69 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 8.6 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.