แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:35:00 23/09/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 32.98 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 67.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 58.2 %RH
ความเร็วลม 5.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 81.2 %RH
ทิศทางลม 207° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 956 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 948 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.21 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 2.9 mm.
แบตเตอรี 13.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.