แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530801-002
GPS: 17.6613 N,100.0466 E,Alt:46 m.
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:45:00 28/03/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.05 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 46.8 %RH
ความเร็วลม 5.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 80 %RH
ทิศทางลม 101° E พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1078 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 73 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 999.72 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 12.15 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.