แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-003
GPS: 17.72918 N,99.97799 E,Alt:150 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:56:00 04/01/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 22 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 14.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 17.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 76.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 41.9 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 91.6 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 682 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 3 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1017.71 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 10.49 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.ประมวลภาพถ่ายอัตโนมัติ

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.