แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-004
GPS: 17.69852 N,100.01808 E,Alt:98 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:30:00 29/05/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.89 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.7 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.4 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 72.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 68.9 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 86 %RH
ทิศทางลม 244° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 956 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 183 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1002.95 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 5.7 mm.
แบตเตอรี 14.38 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.7 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.