แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-005
GPS: 17.76221 N,99.94958 E,Alt:688 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:30:00 18/01/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 27.01 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 20 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 15.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 29 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 49.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 29.6 %RH
ความเร็วลม 3.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 49.8 %RH
ทิศทางลม 147° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 805 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 660 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.