แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-005
GPS: 17.76221 N,99.94958 E,Alt:688 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:40:00 25/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.2 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 55.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 8.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 57.5 %RH
ทิศทางลม 166° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 950 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 696 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.42 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.