แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-006
GPS: 17.7172 N,99.97599 E,Alt:102 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:50:00 25/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.05 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 34 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 7.1 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 79.5 %RH
ทิศทางลม 44° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 892 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 636 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.32 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 12 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 12 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.