แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:10:00 28/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.6 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 54.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 53.8 %RH
ความเร็วลม 2.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.7 %RH
ทิศทางลม 183° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 763 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 763 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1025.78 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 3 mm.
แบตเตอรี 14.42 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.