แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 18:20:00 17/05/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 22.38 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 23.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 97.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 95.9 %RH
ความเร็วลม 1.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97.4 %RH
ทิศทางลม 67° ENE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 134 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 7 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1013.13 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.9 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 26.7 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 42.9 mm.
แบตเตอรี 10.51 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.