แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 08:15:00 21/09/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.85 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 96.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 92.6 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 97.3 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 96 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 96 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1019.15 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 1.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 5.4 mm.
แบตเตอรี 13.16 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 1.8 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.