แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:40:00 16/11/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.61 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 32.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 62 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.6 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 768 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 51 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1016.39 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.2 mm.
แบตเตอรี 13.14 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.