แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:30:00 23/09/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.45 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.8 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 71.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 67.9 %RH
ความเร็วลม 1.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95.8 %RH
ทิศทางลม 356° NNW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 923 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 651 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1022.63 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 3 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.