แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:05:00 23/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 28.68 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 22.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.8 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 69.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 58.4 %RH
ความเร็วลม 3.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.2 %RH
ทิศทางลม 170° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 827 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 54 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1019.79 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.59 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.