แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530802-008
GPS: 17.76651 N,99.98364 E,Alt:485 m.
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 10:05:00 20/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.3 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.4 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 96.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 84.9 %RH
ความเร็วลม 0.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.4 %RH
ทิศทางลม 162° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 123 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 82 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0.3 mm.
ความกดอากาศ 1016.1 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.3 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.2 mm.
แบตเตอรี 13.09 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.