แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530803-001
GPS: 17.72351 N,100.07391 E,Alt:97 m.
ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:15:00 01/05/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.52 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.3 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 66.1 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 66.1 %RH
ความเร็วลม 4.5 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90.6 %RH
ทิศทางลม 102° ESE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 843 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 843 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1014.06 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 1.2 mm.
แบตเตอรี 14.37 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.3 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.