แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-001
GPS: 17.67798 N,100.02671 E,Alt:91 m.
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:30:00 18/01/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.11 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 19.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 16 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 31.3 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 40.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 39.7 %RH
ความเร็วลม 1.3 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 75.5 %RH
ทิศทางลม 263° W พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 631 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 486 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.6 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.35 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.