แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-001
GPS: 17.67798 N,100.02671 E,Alt:91 m.
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:10:00 24/05/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 35.43 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 28.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.5 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 36 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 50.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 47.7 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 71.1 %RH
ทิศทางลม 213° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 863 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 150 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1010.6 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 7.07 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.