แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-002
GPS: 17.6769 N,99.98371 E,Alt:286 m.
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 06:20:00 25/05/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 24.92 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.2 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 24.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 96 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 95.5 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.1 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 33 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 33 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 993.06 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 7.1 mm.
แบตเตอรี 12.59 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0.4 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.