แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530804-002
GPS: 17.6769 N,99.98371 E,Alt:286 m.
ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:55:00 12/12/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.48 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 26.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 89.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 78.2 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 95.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 270 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 135 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.2 mm.
แบตเตอรี 11.28 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.