แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 13:40:00 27/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.9 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 59.4 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 59.4 %RH
ความเร็วลม 3.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.2 %RH
ทิศทางลม 165° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1114 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 1020 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 6.5 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 31.7 mm.
แบตเตอรี 14.38 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.