แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:50:00 23/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 30.6 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 24.2 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.7 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 79.8 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 78 %RH
ความเร็วลม 4.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.3 %RH
ทิศทางลม 173° S พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1231 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 831 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1000.01 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 16.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 23.8 mm.
แบตเตอรี 14.43 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 2.7 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.