แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530805-001
GPS: 17.64432 N,100.04171 E,Alt:74 m.
ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 09:50:00 23/09/2019

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 29.82 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 23.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 30 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 70 %RH
ความเร็วลม 3.7 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 96.5 %RH
ทิศทางลม 19° NNE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 690 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 495 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1013.29 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 14.41 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.