แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-001
GPS: 17.59157 N,100.02065 E,Alt:68 m.
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 03:25:00 21/07/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.6 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.5 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 24.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 25.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 94.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 94.1 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 94.3 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 0 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 0 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1002.74 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 8.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 30 mm.
แบตเตอรี 12.83 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 14.5 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.