แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530807-001
GPS: 17.59157 N,100.02065 E,Alt:68 m.
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 14:50:00 25/03/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 35.49 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 22.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 21.9 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 45.3 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 44.2 %RH
ความเร็วลม 4.6 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 88.6 %RH
ทิศทางลม N พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 859 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 663 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1005.78 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 7.9 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 7.9 mm.
แบตเตอรี 14.44 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.