แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:40:00 27/07/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.05 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 27 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 26.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.7 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 70 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 69.5 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87.2 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 1058 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 317 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.48 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0.6 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 35.8 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 88.9 mm.
แบตเตอรี 13.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 35.7 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.