แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 11:35:00 23/09/2018

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 33.34 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 26.1 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 25.8 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 33.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 64.9 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 63 %RH
ความเร็วลม 0.8 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 87 %RH
ทิศทางลม 255° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 925 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 922 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.48 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 2.3 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 2.3 mm.
แบตเตอรี 14.36 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.