แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530808-001
GPS: 17.54188 N,99.95737 E,Alt:65 m.
ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 16:15:00 23/11/2017

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.56 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 25.9 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 23 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.6 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 51.2 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 49.5 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 82.5 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 903 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 292 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1007.48 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 13.81 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.