แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530901-001
GPS: 17.516598 N,100.402649 E,Alt:93 m.
ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 15:45:00 22/11/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 34.23 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.4 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.1 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.5 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 43.7 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 41.4 %RH
ความเร็วลม 8.9 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 93.7 %RH
ทิศทางลม 42° NE พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 843 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 405 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 1008.77 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0 mm.
แบตเตอรี 0.72 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.