แสดงข้อมูลตรวจวัดสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 540702-001
GPS: 17.7684 N,99.4405 E,Alt:0 m.
ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:25:00 17/03/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 35.9 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 21.6 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง NAN °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 35.9 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 8.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 200° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 740 W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 727 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 817 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.6 mm.
แบตเตอรี 14.4 Volt ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.

 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.