ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [530100-001] เทศบาลเมือง
VIEW INFO DSS BRAM [530102-001] เทศบาลตำบลท่าเสา
VIEW INFO DSS BRAM [530104-001] อบต.ป่าเซ่า
VIEW INFO DSS BRAM [530105-001] เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
VIEW INFO DSS BRAM [530106-001] เทศบาลตำบลวังกะพี้
VIEW INFO DSS BRAM [530107-001] เทศบาลตำบลหาดกรวด
VIEW INFO DSS BRAM [530108-001] เทศบาลตำบลน้ำริด
VIEW INFO DSS BRAM [530110-001] บ้านหน้าฝาย หมู่ 4
VIEW INFO DSS BRAM [530112-001] เทศบาลตำบลผาจุก
VIEW INFO DSS BRAM [530113-001] อบต.วังดิน
VIEW INFO DSS BRAM [530114-001] อบต.แสนตอ
VIEW INFO DSS BRAM [530115-001] อบต.หาดงิ้ว
VIEW INFO DSS BRAM [530116-001] อบต.ขุนฝาง
VIEW INFO DSS BRAM [530200-001] เทศบาลตำบลตรอน
VIEW INFO DSS BRAM [530201-001] อบต.วังแดง
VIEW INFO DSS BRAM [530202-001] อบต.บ้านเก่ง
VIEW INFO DSS BRAM [530202-002] เทศบาลตำบลบ้านเก่ง
VIEW INFO DSS BRAM [530203-001] อบต.หาดสองแคว
VIEW INFO DSS BRAM [530204-001] อบต.น้ำอ่าง
VIEW INFO DSS BRAM [530205-001] อบต.ข่อยสูง
VIEW INFO DSS BRAM [530301-001] อบต.ท่าปลา
VIEW INFO DSS BRAM [530301-002] เทศบาลตำบลท่าปลา
VIEW INFO DSS BRAM [530303-001] อบต.ผาเลือด
VIEW INFO DSS BRAM [530303-002] บ้านห้วยสีเสียด
VIEW INFO DSS BRAM [530304-001] เทศบาลตำบลจริม
VIEW INFO DSS BRAM [530305-001] อบต.น้ำหมัน
VIEW INFO DSS BRAM [530306-001] อบต. ท่าแฝก
VIEW INFO DSS BRAM [530308-001] อบต.ร่วมจิต
VIEW INFO DSS BRAM [530400-001] เทศบาลตำบลน้ำปาด
VIEW INFO DSS BRAM [530401-001] อบต. แสนตอ
VIEW INFO DSS BRAM [530402-001] อบต.บ้านฝาย
VIEW INFO DSS BRAM [530403-001] อบต.เด่นเหล็ก
VIEW INFO DSS BRAM [530404-001] อบต.น้ำไคร้
VIEW INFO DSS BRAM [530405-001] อบต.น้ำไผ่
VIEW INFO DSS BRAM [530405-002] บ้านต้นขนุน
VIEW INFO DSS BRAM [530406-001] อบต.ห้วยมุ่น
VIEW INFO DSS BRAM [530500-001] เทศบาลตำบลฟากท่า
VIEW INFO DSS BRAM [530501-001] อบต.ฟากท่า
VIEW INFO DSS BRAM [530502-001] อบต.สองคอน
VIEW INFO DSS BRAM [530503-001] อบต.บ้านเสี้ยว
VIEW INFO DSS BRAM [530504-001] อบต.สองห้อง
VIEW INFO DSS BRAM [530600-001] เทศบาลตำบลบ้านโคก
VIEW INFO DSS BRAM [530601-001] อบต.ม่วงเจ็ดต้น
VIEW INFO DSS BRAM [530603-001] อบต.นาขุม
VIEW INFO DSS BRAM [530604-001] อบต.บ่อเบี้ย
VIEW INFO DSS BRAM [530701-001] อบต.ในเมือง
VIEW INFO DSS BRAM [530701-002] เทศบาลตำบลในเมือง
VIEW INFO DSS BRAM [530702-001] อบต.บ้านดารา
VIEW INFO DSS BRAM [530703-001] อบต.ไร่อ้อย
VIEW INFO DSS BRAM [530704-001] อบต.ท่าสัก
VIEW INFO DSS BRAM [530704-002] เทศบาลตำบลท่าสัก
VIEW INFO DSS BRAM [530705-001] อบต.คอรุม
VIEW INFO DSS BRAM [530706-001] อบต.บ้านหม้อ
VIEW INFO DSS BRAM [530707-001] อบต.ท่ามะเฟือง
VIEW INFO DSS BRAM [530708-001] อบต.บ้านโคน
VIEW INFO DSS BRAM [530709-001] อบต.พญาแมน
VIEW INFO DSS BRAM [530710-001] อบต.นาอิน
VIEW INFO DSS BRAM [530711-001] อบต.นายาง
VIEW INFO DSS BRAM [530801-001] เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
VIEW INFO DSS BRAM [530801-002] หนองนาเกลือ
VIEW INFO DSS BRAM [530802-001] บ้านผามูบ อบต.แม่พูล
VIEW INFO DSS BRAM [530802-002] บ้านตีนสาน หมู่ 2 เทศบาลหัวดง
VIEW INFO DSS BRAM [530802-003] น้ำตกแม่พูล อบต.แม่พูล
VIEW INFO DSS BRAM [530802-004] รร.เทศบาลหัวดง เทศบาลหัวดง
VIEW INFO DSS BRAM [530802-005] ดอยแม่ระนาง เทศบาลหัวดง
VIEW INFO DSS BRAM [530802-006] ฝายห้วยผักหละ
VIEW INFO DSS BRAM [530802-007] บ้านห้วยใต้
VIEW INFO DSS BRAM [530802-008] จุดชมวิวผามูบ
VIEW INFO DSS BRAM [530803-001] อบต.นานกกก
VIEW INFO DSS BRAM [530804-001] อบต.ฝายหลวง
VIEW INFO DSS BRAM [530804-002] บ้านห้วยพลู
VIEW INFO DSS BRAM [530805-001] บ้านต้นขาม
VIEW INFO DSS BRAM [530806-001] อบต.ไผ่ล้อม
VIEW INFO DSS BRAM [530807-001] เทศบาลตำบลพระเสด็จ
VIEW INFO DSS BRAM [530807-002] เทศบาลทุ่งยั้ง
VIEW INFO DSS BRAM [530808-001] อบต.ด่านแม่คำมัน
VIEW INFO DSS BRAM [530900-001] เทศบาลตำบลทองแสนขัน
VIEW INFO DSS BRAM [530901-001] อบต.ผักข่วง
VIEW INFO DSS BRAM [530902-001] อบต.บ่อทอง
VIEW INFO DSS BRAM [530903-001] อบต.ป่าคาย
VIEW INFO DSS BRAM [530904-001] อบต.น้ำพี้


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 530304-001
GPS: 17.812065 N,100.355965 E,Alt:157 m.
เทศบาลตำบลจริม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 17:05:00 27/11/2016

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 31.05 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 53.6 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 0 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม - - พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 59 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0.2 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.2 mm.
แบตเตอร์รี 14.5 Volt 100% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.