ภาคเหนือ
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [540118-001] เทศบาลตำบลช่อแฮ
VIEW INFO DSS BRAM [540702-001] อบต.สรอย


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์


สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 540702-001
GPS: 17.7684 N,99.4405 E,Alt:0 m.
อบต.สรอย ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 12:25:00 17/03/2014

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 35.9 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง - °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ - %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด - %RH
ความเร็วลม 8.4 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด - %RH
ทิศทางลม 200° SSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 727 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 0 mm.
ความกดอากาศ 817 hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 0 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 0 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 0.6 mm.
แบตเตอร์รี 14.4 Volt 100% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.