ภาคใต้ตอนบน
เลือกจังหวัดที่ต้องการ
ตรวจ สถานี DSS BRAMS รายสถานีตรวจอากาศในจังหวัด
VIEW INFO DSS BRAM [770403-001] โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8


เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์

APRS MAP

คำอธิบายสัญลักษณ์
หมายถึง ท้องฟ้าโปร่งมีแสงแดดหรือเวลากลางวัน
หมายถึง ท้องฟ้ามีเมฆมากหรือตอนกลางคืน
หมายถึง ฝนกำลังตก
หมายถึง แจ้งเตือนฝนตกหนักสะสมเกิน 50มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง แจ้งเตือนน้ำท่วมจากฝนตกหนักสะสมเกิน 100มิลลิเมตรภายใน 24ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึง สภาพอากาศร้อนจัด
หมายถึง สภาพอากาศหนาวจัด
หมายถึง สภาพอากาศมีลมแรงหรือพายุ
หมายถึง สถานีรายงานผลผ่านระบบ APRS
หมายถึง สถานีเสียรายงานผลไม่ได้สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ID: 770403-001
GPS: 11.2938 N,99.376198 E,Alt:78 m.
โรงเรียนบ้านคลองลอย หมู่8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตรวจอากาศเมื่อเวลา 19:20:00 24/06/2015

เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ เซ็นเซอร์ ค่าวัด หน่วย กราฟ
อุณหภูมิอากาศ 25.68 °C อุณหภูมิอากาศต่ำสุด 0 °C
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง 20.6 °C อุณหภูมิอากาศสูงสุด 0 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 73.5 %RH ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุด 0 %RH
ความเร็วลม 0.2 Km/h. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 0 %RH
ทิศทางลม 254° WSW พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด W/m2
พลังงานแสงอาทิตย์ 5 W/m2
ฝนสะสมย้อนหลัง 1 ชม. 1.2 mm.
ความกดอากาศ - hPa ฝนสะสมย้อนหลัง 3 ชม. 2.1 mm.
ระดับน้ำ - M. ฝนสะสมย้อนหลัง 24 ชม. 4.6 mm.
ความชื้นในดิน - cb. ฝนสะสมย้อนหลัง 72 ชม. 79.4 mm.
แบตเตอร์รี 10.76 Volt 9% ฝนตามเวลา GMT 7.00น. 0 mm.กราฟแสดงค่าต่ำสุดสูงสุดและค่าเฉลี่ยในรอบวัน ย้อนหลัง 3 เดือน

เส้นสีแดง หมายถึง ค่าสูงสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีน้ำเงิน หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
เส้นสีเขียว หมายถึง ค่าต่ำสุดในแต่ละวันตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 23:59:59 น. ตามเวลาประเทศไทย(UTC+7)
 
 
สนับสนุนโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย บริษัท นครไทยเน็ตเวิร์ค จำกัด DTAC Advance Info Service กรมอุตุนิยมวิทยา นักวิทยุสมัครเล่น
Copyright ©2008 NakhonThai Network Co.,Ltd. All rights reserved.